Rašome projektus, verslo planus, teikiame kitas paslaugas verslui Kauno m.

Rašome projektus, verslo planus, teikiame kitas paslaugas verslui

Ruošiame įvairaus pobūdžio projektus finansavimui gauti. Dirbame su ES struktūrinių fondų paraiškomis, projektais, ministerijų bei savivaldybių konkursais. Nemokamai konsultuojame ES ir valstybinės paramos klausimais. Rašome verslo planus, įskaitant paskoloms ir kreditams gauti, strategijas, galimybių studijas. Administruojame Europos Sąjungos paramos investicinius projektus. Konsultuojame verslo idėjų ir plėtros klausimais. Esame subūręs platų konsultantų ir ratą. Ieškome verslo partnerių užsienyje. Turime akreditaciją verslo planams, projektų administravimui. Konsultuojame visoje Lietuvos teritorijoje ir už jos ribų įmones, valstybines įstaigas, organizacijas bei fizinius asmenis. Rengiame mokymus, seminarus. Priimame nuo smulkiausių iki stambių užsakymų, įskaitant skubius.
Adresas: I. Kanto g. 25, Kaunas
Telefonas: 8 676 58849
El. paštas: projektai@finauga.lt

Raktiniai žodžiai:
konsultacijos mokymai techninės galimybių studijos kainodaros strategijos rinkodaros marketingo reklamos kampanijos PRIORITETINIŲ TURIZMO PLĖTROS REGIONŲ E-RINKODARA ECO-INOVACIJOS LT+ Eco-inovacijos LT Naujos galimybės LT VERSLO KLASTERIS LT INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO PROJEKTAI SMARTINVEST LT+ NEDIDELĖS GALIOS BIOKURO KOGENERACIJOS SKATINIMAS ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose Parama investicijoms į žemės ūkio valdas Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą Parama žemės ūkio vandentvarkai Parama miškų infrastruktūrai gerinti Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui Parama smulkiesiems ūkiams Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų Parama asbestinių stogų dangos keitimui Miško veisimas (naujoms paraiškoms) Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė Investicijos į miškininkystės technologijas Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti INOVACINIAI ČEKIAI INOKLASTER LT INOGEB LT VERSLUMAS FP DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS VERSLO KONSULTANTAS LT VERSLUMAS LT VERSLO KLASTERIS LT EXPO KONSULTANTAS LT TARPTAUTIŠKUMAS LT INVEST FP DIZAINAS LT DPT PRAMONEI LT+ DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS ECO KONSULTANTAS LT ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+ DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS SAVIVALDYBES JUNGIANČIŲ TURIZMO TRASŲ IR TURIZMO MARŠRUTŲ INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KOMPETENCIJŲ VAUČERIS PAMEISTRYSTĖ AKADEMIJA LT ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ STEBĖSENOS,PROGNOZAVIMO IR PLĖTROS MECHANIZMAI INOMOKYMAI MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ (TOLIAU – MTEPI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR INTEGRACIJA Į EUROPINES INFRASTRUKTŪRAS Kompetencijos centrų ir inovacijų technologijų, ir perdavimo centrų veiklos skatinimas Kompetencijos centrų plėtra Nepriklausomi MTEP projektai Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Dėstytojų darbo vietų tobulinimas ir technologinis aprūpinimas Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra Aktualizuoti kultūros paveldo objektus Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą Modernizuoti kultūros infrastruktūrą Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Socialinio būsto fondo plėtra Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas GALVOS SMEGENŲ KRAUJOTAKOS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas Informavimas apie veiksmų programą ES fondų investicijų vertinimas Romų socialinė integracija 54+ Integrali pagalba į namus Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologų ligų srityje Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės neįgaliesiems gerinimas Sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika Vaikų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Sveikatos priežiūros paslaugų traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais kokybės ir prieinamumo gerinimas Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas Studijų prieinamumo Didinimas Studijų tarptautiškumo didinimas Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas Kompetencija Lt Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas SME INSTRUMENT HORIZON 2020 Procesas Lt ProcesasLT IntelektasLT Intelektas LT E-VeslasLT E-Veslas Lt Kaimo plėtros Europos Ekonominės erdvės Norvegijos Šveicarijos finansinių mechanizmų sanglaudos ekonominių veiksnių socialinis LVPA CPVA NMA SF partnerių paieška konsultacinės įmonės finansų valdymas analizė administravimas projektas projekto projektui projektą projektu projekte projektai projektams projektuose
planas plano planui planą planu plane planai planų planais planuose
Verslas verslo verslą verslu versle verslai verslų verslams verslus verslais versluose
Biznis biznio bizniui biznį bizniu biznyje bizniai biznių bizniams biznius bizniais bizniuose
Paslauga paslaugos paslaugai paslaugą paslaugoje paslaugų paslaugoms paslaugas paslaugomis paslaugose
Fondas fondo fondui fondą fondu fonde fondai fondams fondus fondais fonduose
Paraiška paraiškos paraiškai paraišką paraiškoje paraiškų paraiškoms paraiškas paraiškose
Konkursas konkurso konkursui konkursą konkurse konkursais konkursų konkursams konkursus konkursuose
Parama paramos paramai paramą paramoje paramų paramoms paramas paramomis paramose
Programa programos programą programoje programos programų programoms programas programomis programose

Susisiekti +37067658849
Adresas: Kauno m. sav.,
ID: 15470   2016-04-18

Rekomenduojame

Paminklai, skulptūros, antkapiai, plokštės kapams Šiauliuose.
100.00 €

Paminklai, skulptūros, antkapiai, plokštės kapams Šiauliuose.

Kokybiškų paminklų, antkapių, skulptūrų gamyba. Plokštėmis degti kapai. Plokštės kapams Šiauliuose. Paminklu gamyba. Kapų plokštės. Paminklai iš granito. Paminklai iš marmuro. Kapo dekoravimas skaldele. Visi paminklai. Trinkelių dėjimas. Paminklai Šiauliuose (Šiauliai), ir visoje Lietuvoje. Kapų tvarkymas ir priežiūra. Paminklai vienos dalies. Paminklai dviejų daliu. Paminklai trijų daliu. Plokštėmis dengti kapai Šiauliai. skaldelė kapams šiauliuose. paminklu […]

Gaminame prekybinius baldus, įrangą, projektuojame

Gaminame prekybinius baldus, įrangą, projektuojame

UAB „VORAS IR KO“ pagal individualius užsakymus projektuoja ir gamina PREKYBINIUS BALDUS IR ĮRANGĄ kosmetologijos ir grožio salonams, kirpykloms, kavinėms ir restoranams, optikos salonams, drabužių parduotuvėms, vitrinas juvelyriniams dirbiniams, mobiliojo ryšio priemonėms; Taip pat įmonė gamina ĮVAIRIUS BALDUS: miegamojo kambario baldus; biuro ar darbo kambario baldus; prieškambario baldus; svetainės baldus; vaiko kambario baldus; virtuvės baldus; […]

Busto pirkimo, pardavimo, nuomos Administravimas.

Busto pirkimo, pardavimo, nuomos Administravimas.

Busto pardavimo Administravimas. • Nemokamas preliminarus vertinimas. • Nemokama reklama internete, įmones svetaineje ir FB paskyrose . • Nemokamas pateikimas Klientų bazėje. • Reklama tarp brokerių po visą Lietuvą. • Profesionalios nuotraukos. • Galimi filmavimas dronu, reklaminis tentas • Atstovavimas busto apžiuros metu. • Nemokamos konsultacijos susijusios su pirkimu/pardavimu. • Pirkimo/pardavimo analize ir ataskaitos kas […]

„Tvarka garaže“

„Tvarka garaže“

Greitas rūsių, garažų, kitų patalpų tvarkymas bei sandėliavimo lentynų montavimas. Parengiame projektą, sumontuojame būtinus stelažus ir lentynas, išvežame nereikalingus daiktus. Taip pat gaminame, parduodame naujus metalinius, medinius ir plastikinius stelažus. Daugiau nei 10000 skirtingų tipų ir išmatavimų. Stelažai skirti biurams, gyvenamoms patalpoms, garažams, rūsiams, ir sandėliavimui.