Teisinės konsultacijos, prašymų, pretenzijų, pareiškimų, teismo procesinių dokumentų rengimas Kauno m.

1

Teisinės konsultacijos, prašymų, pretenzijų, pareiškimų, teismo procesinių dokumentų rengimas

Juridiniams ir fiziniams asmenims teikiame šias teisines paslaugas:
• Teisinės konsultacijos, teismo procesinių dokumentų, teisinių išvadų, teismų praktikos apibendrinimų rengimas civilinės, darbo, bei administracinės ir administracinių nusižengimų teisės klausimais.
• Specializuojamės šiose teisės kryptyse:
 administracinė teisė;
 administraciniai ginčai;
 administracinių nusižengimų teisė;
 bankrotas ir restruktūrizavimas;
 civilinė ir deliktinė atsakomybė;
 darbo teisė;
 darbo sutarčių nutraukimas;
 darbuotojų drausminė ir materialinė atsakomybė;
 daiktinė teisė;
 draudimo teisė;
 finansų ir mokesčių teisė;
 įmonių teisė;
 įmonių veikla (steigimas, veiklos dokumentų tvarkymas);
 intelektinės nuosavybės teisė;
 transporto teisė;
 statybų teisė;
 sutarčių teisė;
 sutartiniai ir kiti su komercine veikla susiję ginčai;
 skolų išieškojimas;
 mokestiniai ginčai (VMI, muitinė);
 kitų civilinių ginčų sprendimas;

• Teisinių dokumentų rengimas:
 Skundai, ieškiniai, pareiškimai teismui, atsiliepimai į ieškinius, pareiškimus, dublikai, triplikai, kiti procesiniai dokumentai civilinėse bei administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose;
 Sutartys, susitarimai, sutarčių pakeitimai, teisinės išvados dėl sutarčių sąlygų aiškinimo ir taikymo iki ginčo ir kilus ginčui;
 Teisinės išvados dėl taikaus ginčo sprendimo galimybės (tiek ikiteisminiame ginčo sprendimo etape, tiek ir teisminio proceso metu) išvengiant didesnių nuostolių dėl nereikalingo ginčo tęsimo;
 Teisinės išvados, rekomendacijos, pasiūlymai civilinės, darbo, bei administracinės ir administracinių nusižengimų teisės klausimais;
 Pretenzijos/raginimai dėl skolos sumokėjimo, pretenzijos pardavėjui dėl netinkamos daikto kokybės ir reikalavimas grąžinti pinigus/pakeisti prekę tinkamos kokybės preke ir kitos pretenzijos;
 Raštai, skundai, pretenzijos valstybės institucijoms dėl nekilnojamojo turto valdymo, nuomos, disponavimo teisių įgyvendinimo (teritorijų planavimo, statinių statybos/rekonstrukcijos ir kt. klausimai);
 Raštai, paklausimai mokesčių administratoriui dėl mokesčių teisės aktų taikymo/aiškinimo individualiu atveju;
 Raštai, skundai dėl darbo teisinių santykių (tiek darbuotojo, tiek darbdavio atžvilgiu);
 Paaiškinimai, teisinės situacijos vertinimas ir analizė nelaimingų atsitikimų įmonėse, įstaigose, organizacijose, atžvilgiu;
 Pretenzijos kelionių organizatoriams dėl paslaugų teikimo kokybės ir žalos atlyginimo;
 Juridinių asmenų steigimo dokumentų rengimas;
 Pareiškiami teismui dėl akcininko teisių gynimo;
 Skundai dėl administracinių nuobaudų skyrimo pagrįstumo/teisėtumo;
 Pareiškimai teismui dėl bankroto bylos iškėlimo;
 Pareiškimai teismui dėl žalos atlyginimo;
 Kiti dokumentai.

Teikiant paslaugas yra įsigilinama į kiekvieną situaciją tiek faktiškai, tiek teisiškai, t.y., analizuojama ginčo klausimu aktuali teismų praktika, teisės aktai, reglamentuojantys ginčo teisinius santykius, vertinamos faktinės aplinkybės ir jų santykis su teisės aktų normomis bei teismų praktikos apibendrinimais. Kiekvienu atveju kilusius ginčus siūlome spręsti taikiai, nes tai yra efektyviausias, pigiausias ir greičiausias ginčo sprendimo metodas.
Teikiant paslaugas užtikrinamas kliento konfidencialumas bei patikėtos informacijos slaptumas

Susisiekti +370 67385663
Adresas: Kauno m. sav.,
ID: 44151   2019-12-04

Rekomenduojame

PRIVAČIOS DETEKTYVO ir TEISINĖS PASLAUGOS

PRIVAČIOS DETEKTYVO ir TEISINĖS PASLAUGOS

Konsultacijos, tyrimai, informacijos rinkimas baudžiamajame, civiliniame, administraciniame ar draudiminiuose procesuose, paieška: asmenų ir turto, tyrimai ( paslaugos ) pagal Privačios detektyvinės veiklos įstatymą. ir daugelis kitų galimybių. TAIP PAT, Asmens duomenų teisinės apsaugos klausimai, teisinės konsultacijos, JŪSŲ INTERESŲ atstovavimas baudžiamajame procese pagal įgaliojimą, įvairių teisinių dokumentų rengimas, Pagalba su DARBO KODEKSO ypatumais, apskundžiamieji veiksmai ir […]

Profesionalios teisinės paslaugos (Lawyer / Юрист)

Profesionalios teisinės paslaugos (Lawyer / Юрист)

Didelę teisinio darbo praktiką teismuose turintys advokatai / advokato padėjėjai konsultuoja, rengia įvairius procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus į ieškinius, dublikus, triplikus, apeliacinius, kasacinius skundus ir kt.) šeimos teisės, paveldėjimo teisės, daiktinės teisės, prievolinės teisės klausimais baudžiamosios teisės klausimais, administracinės teisės klausimais, darbo teisės klausimais, įmonių ir fizinių asmenų bankroto klausimais bei atstovauja fizinius ir juridinius […]

Teisinės paslaugos, konsultacijos, patarimai, dokumentų rengimas
50.00 €

Teisinės paslaugos, konsultacijos, patarimai, dokumentų rengimas

Profesionali teisininkė, Danutė Vipartienė, vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą nr.266991, EVRK nr. 691030, Teisinė veikla, klientams teikia konsultacijas, patarimus, greitai išananalizuoja bylas ir parengia procesinius dokumentus už prieinamą kainą klientui. Paslaugos teikiamos ir elektroniniu paštu. Esant reikalingumui, klientai priimami ir savaitgaliais arba po darbo valandų iki 21.00 val. Paslaugų kainos sutartinės, atsiskaitant išrašomos sąskaitos […]

Konsultacijos imoniu Licencijavimo, atestavimo, leidimų klausimais

Konsultacijos imoniu Licencijavimo, atestavimo, leidimų klausimais

Konsultuojame ir paruošiame reikalingus dokumentus susijusius su licencijų ir atestatų išdavimu. Konsultacijos apima šias sritis: • statybų atestatas; • transporto lincencija; • alkoholio ir tabako licencijos; • licencijos vykdyti finansinę veiklą ir kt.; Taip pat turime įmonių užsiimančių kitomis veiklomis. Parduodamų sąrašą rasite čia: http://www.parduodaimone.lt/lt/skelbimai/ Taip pat galite įsigyti visiškai naują įmonę su jūsų pageidaujamu […]